Welkom

Welkom op de site van de Stichting Frysk Fanfare Festival.

Ons land telt een groot aantal fanfareorkesten. Een typisch Nederlands fenomeen, waarvan er ook nog enkele orkesten te vinden zijn in België. Alleen in Friesland tellen we al rond de 200 fanfareorkesten.

Zo rond de jaren tachtig werd door de dirigenten van de fanfarekorpsen geconstateerd, dat er erg weinig repertoire voor deze orkestsoort voor handen was. Veelal moest worden teruggegrepen op (vaak slechte) arrangementen van harmonie- en brassband muziek. Voor deze orkesten werd wel originele muziek geschreven, hetgeen duidelijk heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van beide orkestsoorten.

Met name de brassbands waren eind jaren 70 erg in opmars en vormden met hun originaliteit van de muziek een verademing voor menig dirigent. De opkomst van de brassbands werd gezien als een bedreiging voor de typisch Nederlandse orkestvorm fanfare. Om deze orkestvorm te behouden en te promoten werd het initiatief genomen tot een fanfarefestival. In 1983 werd door de initiatiefnemers, afkomstig uit "De Bazuin" Tzummarum, de Stichting Frysk Fanfare Festival opgericht. Een noodzakelijke en juridisch betere organisatievorm.

Namens deze stichting werden vele Frysk Fanfare Festivals georganiseerd, werd er eenmaal een Open Frysk Fanfare Kampioenschap georganiseerd en werden reeds vele compositie opdrachten voor fanfareorkest verstrekt.

Tegenwoordig organiseert deze stichting het Open Nederlandse Fanfare Kampioenschap (www.onfk.nl).

De Stichting Frysk Fanfare Festival heeft ten doel het fanfareorkest een meer eigen plaats te geven tussen het harmonieorkest en de brassband. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door ondermeer:

  • Het geregeld organiseren van een fanfare festival
  • Het verlenen van compositie- en arrangeeropdrachten
  • Het stimuleren van compositie- en arrangeeropdrachten door derden
  • Het in eigen beheer uitgeven van originele composities en arrangementen

Het bestuur van de Stichting Frysk Fanfare Festival bestaat uit:

Anna Martha van der Mei (Voorzitter)
Tzum - 06 2908 0771

Theo Hans van der Iest (Secretaris)
Franeker - 0517 383623

Hans Buren (Penningmeester)
Oudega (W) - 0515 469699 of 06 14610196

Andries de Haan (PR & Muziek)
Wytgaard - 06 2738 9407

Arjen Steur (PR & Internet)
Bolsward - 0515 335497

Vacature Algemeen Bestuurslid

Voor contact met de stichting kunt u mailen naar:
secretariaat@fryskfanfarefestival.nl

post:
Secretariaat SFFF
p.a. Nieuwbuurtsterweg 46
8804 RJ Tzum, Nederland
Telefoon: +31 (0)6 2783 8283